SONOVA N 2. LINIE
SOONE SIX

SOONE
SONOVA N 2. LINIE SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SONOVA N 2. LINIE với tất cả các con số chính

EPS TTM của công ty là 9.22, lợi tức cổ tức là 0.84%, và P/E là 41.45.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền