ZUG ESTATES HOLDING AG
ZUGN SIX

ZUGN
ZUG ESTATES HOLDING AG SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ZUGN financial statements

Tóm tắt tài chính của ZUG ESTATES HOLDING AG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ZUGN là 1.01B. EPS TTM của công ty là 111.08, lợi tức cổ tức là 1.72%, và P/E là 17.83.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền