Synthetix

SNXUSDCOINBASE
SNXUSD
SynthetixCOINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Synthetix Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Synthetix được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Synthetix trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSNX dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
SNXUSDTSynthetix Network Token / Tether OmniHITBTC1.94781−0.83%1.507M−46.71%1.981631.91092683.136K
Bán
SNXUSDSynthetix Network Token / U. S. DollarKRAKEN1.946−1.22%188.444K−46.53%1.9831.89276.071K
Theo dõi
SNXUSDTSynthetix Network Token / TetherKUCOIN1.948639−0.80%178.466K−53.40%1.9852801.91192167.466K
Theo dõi
SNXBTCSynthetix Network Token / BitcoinHITBTC0.00011315−2.96%130.356K−60.50%0.000117580.0001120652.453K
Theo dõi
SNXUSDTSynthetix Network Token / Tether USDPOLONIEX1.948−0.97%71.272K−2.46%1.9991.91729.075K
Bán
SNXBTCSynthetix Network Token / BitcoinKRAKEN0.0001134−2.83%29.149K39.45%0.00011720.00011335.077K
Theo dõi
SNXUSDTSynthetix Network Token / Tether USWHITEBIT1.948−0.92%25.392K−65.06%1.9861.91410.582K
Theo dõi
SNXEURSynthetix Network Token / EuroKRAKEN1.852−1.07%21.343K−85.56%1.8731.8149.631K
Theo dõi
SNXBTCSynthetix Network Token / BitcoinPOLONIEX0.0001132−3.00%13.969K3.05%0.00011800.00011245.896K
Theo dõi
SNXETHSynthetix Network Token / EthereumKUCOIN0.0015234−4.54%6.785K−34.60%0.00160360.00151162.134K
Theo dõi
SNXBTCSynthetix Network Token / BitcoinKUCOIN0.00011296−3.69%2.809K−74.51%0.000117550.00011240849
Theo dõi
SNXETHSynthetix Network Token / EthereumKRAKEN0.00150−5.66%1.901K−97.93%0.001600.00150962
Bán
SNXBTCSynthetix Network Token / BitcoinBITTREX0.00011243−2.96%1.111K134.11%0.000118350.00011243555
Theo dõi
SNXAUDSynthetix Network Token / Australian DollarKRAKEN2.872−8.68%433−15.58%2.9382.872224
Theo dõi
SNXUSDSynthetix Network Token / US DollarBITTREX1.710000000.12%30362.93%1.732000001.70700000167
Bán
SNXGBPSynthetix Network Token / British PoundKRAKEN1.566−2.13%290−83.83%1.5991.566134
Theo dõi
SNXUSDTSynthetix Network Token / TetherBITTREX1.91400000−3.53%219184.33%1.950000001.91400000114
Bán
SNXTRXSynthetix Network Token / TronPOLONIEX35.44−5.49%16636.37%36.7435.4486
Theo dõi
SNXETHSynthetix Network Token / EthereumHITBTC0.0013869−2.19%810.00%0.00138690.001386980
Bán Mạnh
SNXETHSynthetix Network Token / EthereumBITTREX0.001607822.76%15−9.20%0.001607820.001565108
Mua
SNXWETHSynthetix Network Token / Wrapped Ether (0xf5ce0...0118f)UNISWAP3ETH0.0015375600−3.59%0.00161402000.00153756009.1K
Theo dõi
SNXWETHSynthetix Network Token / Wrapped Ether (0x43ae2...33d47)UNISWAP0.0015183900−4.85%0.00161362000.001518390024.235K
Theo dõi
SNXWETHSynthetix Network Token / Wrapped Ether (0xa1d7b...1c470)SUSHISWAP0.0015207200−4.74%0.00161469000.001513400028.329K
Theo dõi