SOL / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SOL / TetherUS

Các thị trường nơi mà SOL / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử SOL / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSOLUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SOLUSDTSOL / TetherUSBINANCE58.44+0.45%337.903M+31.94%58.8557.72933.215K
Mua
SOLUSDTSolana / USDTMEXC58.41+0.41%181.059M+31.01%58.8557.72498.36K
Mua
SOLUSDTSOLUSDT SPOTBYBIT58.40+0.38%63.512M+40.33%58.8557.75197.856K
Mua
SOLUSDTSolana/TetherOKX58.41+0.43%57.631M+13.54%58.8557.70161.513K
Mua
SOLUSDTSolana / TetherKUCOIN58.355+0.32%22.418M+8.43%58.84957.74746.427K
Mua
SOLUSDTSolana/TetherGATEIO58.42+0.43%13.127M+22.82%58.8357.7533.798K
Mua
SOLUSDTSolana / Tether USDPOLONIEX58.158+0.35%7.399M−10.49%58.43357.63327.313K
Mua
SOLUSDTSOL / USDT Spot Trading PairPHEMEX58.43+0.43%3.72M+13.89%58.8257.7610.104K
Mua
SOLUSDTSOLUSDT SPOTBITGET58.365+0.32%3.583M+74.56%58.83357.73310.72K
Mua
SOLUSDTSOLANA/TETHERUSBITRUE58.377+4.14%3.266M+28.83%58.83455.95534.075K
Sức mua mạnh
SOLUSDTSolana / Tether OmniHITBTC58.3614+0.28%3.116M−4.83%58.813057.73346.777K
Mua
SOLUSDTSOL / Tether USDKRAKEN58.43+0.34%2.486M+57.02%58.7857.86476
Mua
SOLUSDTSOLANA / TETHERCOINEX58.3995+0.42%2.022M+32.90%58.829457.73095.062K
Mua
SOLUSDTSolana / TetherCOINBASE58.37+0.34%1.517M−8.50%58.8357.734.424K
Mua
SOLUSDTSolana / Tether USWHITEBIT58.3835+0.33%1.039M+4.83%58.755457.72391.107K
Mua
SOLUSDTSOL / TetherUSBINANCEUS58.45+0.88%755.219K+10.84%58.7057.733.207K
Mua
SOLUSDTSolana / TetherDELTA58.42+0.38%116.775K+0.39%58.8457.84270
Mua
SOLUSDTSolana / TetherBITTREX58.82000000+0.90%15.356K+86.64%60.9990000057.7000000014
Mua
SOLUSDTSOLANA / TETHERWOONETWORK58.370+0.34%58.83857.704656.067K
Mua