BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO.,LTD

600008 SSE
600008
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600008 financial statements

Tóm tắt tài chính của BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600008 là 29.142B. EPS TTM của công ty là 0.34, lợi tức cổ tức là 1.76%, và P/E là 11.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền