HUBEI MAILYARD SHARE CO., LTD

600107 SSE
600107
HUBEI MAILYARD SHARE CO., LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600107 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HUBEI MAILYARD SHARE CO., LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600107 là 2.43B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu