XIAMEN C&D INC

600153SSE
600153
XIAMEN C&D INCSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600153 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của XIAMEN C&D INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600153 là 42.66B CNY. EPS TTM của công ty là 2.17 CNY, tỷ suất cổ tức là 4.42% và P/E là 6.21.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu