HAINAN YEDAO (GROUP)CO.,LTD

600238 SSE
600238
HAINAN YEDAO (GROUP)CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600238 fundamentals

Tóm tắt tài chính của HAINAN YEDAO (GROUP)CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600238 là 5.97B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu