GUANGHUI ENERGY CO.,LTD

600256SSE
600256
GUANGHUI ENERGY CO.,LTDSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600256 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GUANGHUI ENERGY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600256 là 66.733B CNY. EPS TTM của công ty là 1.64 CNY, tỷ suất cổ tức là 3.79% và P/E là 6.36. Ngày thu nhập tiếp theo của GUANGHUI ENERGY CO.,LTD là 19 Tháng 4, ước tính là 0.06 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu