KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD

600519 SSE
600519
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 600519

Vị thế tài chính hiện tại của KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD

Tổng tài sản của 600519 cho Q1 22 là251.30B CNY, ít hơn 1.52% so với kỳ trước Q4 21. Và tổng nợ phải trả giảm 37.48% trong Q1 22 tới 36.39B CNY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu