KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600519 nguyên tắc cơ bản

KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600519 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 25.91 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.52%