CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD

600707 SSE
600707
CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600707 financial statements

Tóm tắt tài chính của CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600707 là 30.358B. EPS TTM của công ty là 1.04, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.16.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền