AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD

600765 SSE
600765
AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600765 financial statements

Tóm tắt tài chính của AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600765 là 34.922B. EPS TTM của công ty là 0.51, lợi tức cổ tức là 0.15%, và P/E là 67.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền