SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD

600809 SSE
600809
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600809 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600809 là 388.292B CNY. EPS TTM của công ty là 5.63 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.56% và P/E là 56.55. Ngày thu nhập tiếp theo của SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD là 30 Tháng 8, ước tính là 1.38 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu