BANK OF XI'AN CO.,LTD

600928 SSE
600928
BANK OF XI'AN CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600928 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BANK OF XI'AN CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600928 là 19.022B. EPS TTM của công ty là 0.63, lợi tức cổ tức là 4.44%, và P/E là 6.80.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền