SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD

600966 SSE
600966
SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 600966

Tóm tắt tài chính của SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600966 là 9.352B CNY. EPS TTM của công ty là 0.81 CNY, tỷ suất cổ tức là 3.55% và P/E là 8.72.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu