CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD
601117 SSE

601117
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601117 là 74.047B. EPS TTM của công ty là 0.84, lợi tức cổ tức là 1.84%, và P/E là 14.79. Ngày thu nhập tiếp theo CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền