CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

601186 SSE
601186
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601186 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 601186 là 88.134B CNY. EPS TTM của công ty là 1.90 CNY, tỷ suất cổ tức là 3.53% và P/E là 3.64. Ngày thu nhập tiếp theo của CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED là 2 Tháng 11, ước tính là 0.45 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu