BANK OF CHANGSHA CO.,TD

601577 SSE
601577
BANK OF CHANGSHA CO.,TD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601577 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BANK OF CHANGSHA CO.,TD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601577 là 31.569B. EPS TTM của công ty là 1.64, lợi tức cổ tức là 4.07%, và P/E là 4.78. Ngày thu nhập tiếp theo BANK OF CHANGSHA CO.,TD là 28 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền