CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED
601888 SSE

601888
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601888 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601888 là 487.143B. EPS TTM của công ty là 5.42, lợi tức cổ tức là 0.40%, và P/E là 46.00. Ngày thu nhập tiếp theo CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED là 3 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền