ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID

603198 SSE
603198
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603198 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603198 là 49.6B CNY. EPS TTM của công ty là 1.95 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.45% và P/E là 31.73. Ngày thu nhập tiếp theo của ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID là 18 Tháng 8, ước tính là 0.33 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu