JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT ? STOCK CO., LTD

603369 SSE
603369
JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT ? STOCK CO., LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603369 fundamentals

Tóm tắt tài chính của JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT ? STOCK CO., LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603369 là 61.734B CNY. EPS TTM của công ty là 1.78 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.20% và P/E là 27.66. Ngày thu nhập tiếp theo của JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT ? STOCK CO., LTD là 24 Tháng 8, ước tính là 0.48 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu