SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD

603916 SSE
603916
SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603916 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 603916 là 7.473B. EPS TTM của công ty là 1.22, lợi tức cổ tức là 1.66%, và P/E là 15.20. Ngày thu nhập tiếp theo SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền