JINHUI LIQUOR CO.,LTD

603919 SSE
603919
JINHUI LIQUOR CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603919 fundamentals

Tóm tắt tài chính của JINHUI LIQUOR CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603919 là 17.034B CNY. EPS TTM của công ty là 0.74 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.66% và P/E là 45.68. Ngày thu nhập tiếp theo của JINHUI LIQUOR CO.,LTD là 11 Tháng 8, ước tính là 0.21 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu