QINGDAO VICTALL RAILWAY CO.,LTD
605001 SSE

605001
QINGDAO VICTALL RAILWAY CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

605001 financial statements

Tóm tắt tài chính của QINGDAO VICTALL RAILWAY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 605001 là 3.312B. EPS TTM của công ty là 0.05, lợi tức cổ tức là 1.82%, và P/E là 165.32.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền