WUXI PAIKE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

605123 SSE
605123
WUXI PAIKE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

605123 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của WUXI PAIKE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 605123 là 9.282B. EPS TTM của công ty là 2.07, lợi tức cổ tức là 0.61%, và P/E là 41.57.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền