TRANSSION HOLDINGS LTD.CO
688036 SSE

688036
TRANSSION HOLDINGS LTD.CO SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TRANSSION HOLDINGS LTD.CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 688036 là 111.435B. EPS TTM của công ty là 4.16, lợi tức cổ tức là 0.78%, và P/E là 33.92. Ngày thu nhập tiếp theo TRANSSION HOLDINGS LTD.CO là 3 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền