FUJIAN SUPER TECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD
688398 SSE

688398
FUJIAN SUPER TECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

688398 financial statements

Tóm tắt tài chính của FUJIAN SUPER TECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 688398 là 3.649B. EPS TTM của công ty là 1.31, lợi tức cổ tức là 0.79%, và P/E là 34.87.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền