FREEWON CHINA CO. , LTD
688678 SSE

688678
FREEWON CHINA CO. , LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FREEWON CHINA CO. , LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 688678 là 4.091B. EPS TTM của công ty là 0.70, lợi tức cổ tức là 1.27%, và P/E là 33.38.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền