HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD
900942 SSE

900942
HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 900942 là 5.713B. EPS TTM của công ty là 0.10, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 44.78. Ngày thu nhập tiếp theo HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD là 25 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền