SushiSwap

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SushiSwap

Các thị trường nơi mà SushiSwap được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử SushiSwap trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSUSHI dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SUSHIUSDT.PSUSHI / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1.2043−2.56%86.758M−47.55%1.27501.175159.41M
Mua
SUSHIUSDTSUSHI / TetherUSBINANCE1.204−2.59%12.629M−44.92%1.2751.1758.501M
Mua
SUSHIUSDTSUSHI / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.204−2.51%1.776M−39.25%1.2801.1711.183M
Mua
SUSHIUSD.PSUSHI / USD (0x53555...00000)DYDX1.204−2.67%1.443M−48.42%1.2751.175903.412K
Mua
SUSHIUSDTSushi / Tether USWHITEBIT1.1989−2.51%1.059M−27.17%1.26831.1699708.593K
Mua
SUSHIEURSUSHI / EuroKRAKEN1.096−2.58%538.937K−58.39%1.1571.073300.703K
Mua
SUSHIUSDSUSHI / U. S. DollarKRAKEN1.204−2.67%488.339K−44.27%1.2741.176304.612K
Mua
SUSHIUSDTSUSHI / USDTMEXC1.205−2.59%404.166K+0.87%1.2741.175288.248K
Mua
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinBINANCE0.00003179−2.84%211.023K−30.29%0.000033630.00003114139.472K
Mua
SUSHIUSDSUSHI / US DollarBINANCE1.20280580−2.79%202.126K−32.16%1.275628611.17427196139.469K
Mua
SUSHIKRWSUSHI / South Korean WonBITHUMB1608.0000−2.72%195.191K−58.19%1697.00001575.0000112.685K
Mua
SUSHIBTCSushi / BitcoinWHITEBIT0.0000315−2.48%162.404K+78.98%0.00003360.000031067.893K
Mua
SUSHIUSDSUSHI / DollarBITFINEX1.20060000−2.97%82.251K−34.89%1.273500001.1767000049.536K
Mua
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinBITFINEX0.00003173−3.03%74.277K−37.59%0.000033580.0000312149.536K
Mua
SUSHIUAHSushi / HryvniaWHITEBIT49.3119−2.46%71.25K−22.61%52.159647.913841.319K
Mua
SUSHIGBPSUSHI / British PoundKRAKEN0.935−3.91%20.502K−55.55%1.0010.93213.504K
Mua
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinKRAKEN0.0000316−2.47%16.909K−24.14%0.00003370.000031314.187K
Mua
SUSHIUSTSUSHI / USTBITFINEX1.20200000−1.89%14.532K−80.56%1.269900001.179000007.809K
Mua
SUSHIETHSUSHI / ETHMEXC0.0005906−2.19%12.964K−0.51%0.00062000.00057978.411K
Mua
SUSHIUSDCSUSHI / USDC Spot Trading PairPHEMEX1.206−2.58%12.78K−44.71%1.2751.1758.595K
Mua
SUSHIUSDTSUSHI / TETHERCOINEX1.2017−2.36%6.732K−58.58%1.27301.17623.927K
Mua
SUSHIUSDTSUSHI / TetherUSBINANCEUS1.174−5.78%4.653K+1.02%1.2661.1742.302K
Mua
SUSHIUSDCSUSHI / USD COINCOINEX1.2024−2.41%2.358K−1.48%1.27381.16551.535K
Mua
SUSHIUSDTSushi / TetherBITTREX1.16700000−4.89%377+234.95%1.223000001.16700000297
Mua
SUSHIBTCSushi / BitcoinBITTREX0.00003121−2.41%230+49.21%0.000031490.00003057195
Mua
SUSHIUSDSushi / US DollarBITTREX1.19900000−1.07%184+287.13%1.199000001.1980000075
Mua
SUSHIUSDT.PSUSHI / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1.2040−2.59%1.27491.175137.986M
Mua
SUSHIUSDT.PSSUSHI / TETHER Standard FuturesBINGX1.2041−2.58%1.27481.174819.867M
Mua
SUSHIWFTM_F84E31.USDSUSHI / WRAPPED FANTOM on Fantom (F84E31...B443C3) in USDSPOOKYSWAP1.856−2.74%1.9081.856252
Bán
SUSHIWFTM_F84E31SUSHI / WRAPPED FANTOM on Fantom (F84E31...B443C3)SPOOKYSWAP0.7124−0.48%0.71590.7122134
Bán Mạnh
SUSHIUSDSUSHI / U.S. DOLLARBTSE1.2029−2.51%1.27751.17313.168M
Mua