STS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N
SF3 SWB

SF3
STS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N SWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SF3 financial statements

Tóm tắt tài chính của STS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SF3 là 54.696M. EPS TTM của công ty là 1.81, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 4.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền