Swipe

SXPUSDBITSTAMP
SXPUSD
SwipeBITSTAMP
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Swipe Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Swipe được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Swipe trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSXP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
SXPUSDTSwipe / Tether USWHITEBIT0.2426−0.57%29.935K−30.39%0.24500.242623.95K
Bán
SXPUSDTSwipe / TetherKUCOIN0.24250.00%18.559K−37.15%0.24440.24245.166K
Bán
SXPUSDTSWIPE / TETHERCOINEX0.2425150.19%3.632K−37.05%0.2447700.2408765.545K
Bán
SXPUSDCSWIPE / USD COINCOINEX0.242673−0.26%2.98K4.07%0.2450840.2417005.874K
Bán
SXPBTCSwipe / BitcoinKUCOIN0.00001443−0.28%2.465K8.71%0.000014530.00001440203
Bán
SXPBTCSwipe / BitcoinBITTREX0.000014580.28%4000.00%0.000014580.000014571.606K
Bán
SXPBTCSwipe / BitcoinPOLONIEX0.000014092.92%36036713.21%0.000014440.000014091.439K
Mua
SXPTRXSwipe / TronPOLONIEX4.6231.38%1894.6234.623763
Mua
SXPEURSwipe / EuroBITSTAMP0.23401−0.17%1500.00%0.234010.23401611
Bán
SXPUSDTSwipe / Tether USDPOLONIEX0.2225−0.31%1044736.76%0.23030.2225425
Bán
SXPUSDSwipe / U.S. dollarBITSTAMP0.241330.55%440.00%0.241330.24133181
Bán
SXPUSDTSwipe / Tether OmniHITBTC0.2500025.00%20.00%0.250000.250009
Bán
SXPBTCSwipe / BitcoinHITBTC0.000014680−0.43%098.28%0.0000146800.0000146800
Bán
SXPUSD_D8E2F8SWIPE / WRAPPED BNB (D8E2F8...3A88D6) in USDPANCAKESWAP0.24419642000.41%0.24576908000.242641070012.903K
Bán
SXPWETHSwipe / Wrapped Ether (0xb8b71...b4393)UNISWAP3ETH0.00031420000.21%0.00031420000.00031420000
Bán
SXPWETHSwipe / Wrapped Ether (0xac317...3045b)UNISWAP0.00019426000.85%0.00019426000.00018736002.284K
Bán
SXPWBNB_D8E2F8SWIPE / WRAPPED BNB (D8E2F8...3A88D6)PANCAKESWAP0.0008554700−0.07%0.00086816000.000855470012.903K
Bán