CHINA UNION HOLD L

000036 SZSE
000036
CHINA UNION HOLD L SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000036 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHINA UNION HOLD L với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000036 là 6.722B. EPS TTM của công ty là 0.12, lợi tức cổ tức là 5.08%, và P/E là 37.66.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền