SHENZHEN GUANGJU E

000096 SZSE
000096
SHENZHEN GUANGJU E SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000096 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHENZHEN GUANGJU E với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000096 là 4.852B. EPS TTM của công ty là 0.27, lợi tức cổ tức là 0.22%, và P/E là 33.89.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền