ZHANG JIA JIE TOUR

SZSE000430
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

000430 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ZHANG JIA JIE TOUR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000430 là 3.137B CNY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu