JINKE PROPERTY GRO
000656 SZSE

000656
JINKE PROPERTY GRO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000656 financial statements

Tóm tắt tài chính của JINKE PROPERTY GRO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000656 là 23.682B. EPS TTM của công ty là 1.33, lợi tức cổ tức là 10.00%, và P/E là 3.48. Ngày thu nhập tiếp theo JINKE PROPERTY GRO là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền