BEIJING YANJING BR

000729 SZSE
000729
BEIJING YANJING BR SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000729 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BEIJING YANJING BR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000729 là 25.987B CNY. EPS TTM của công ty là 0.12 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.43% và P/E là 77.03. Ngày thu nhập tiếp theo của BEIJING YANJING BR là 2 Tháng 9, ước tính là 0.14 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu