TIBET DEVELOPMENT

000752 SZSE
000752
TIBET DEVELOPMENT SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000752 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TIBET DEVELOPMENT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000752 là 1.205B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu