XINJIANG T/SHAN CE
000877 SZSE

000877
XINJIANG T/SHAN CE SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của XINJIANG T/SHAN CE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000877 là 17.052B. EPS TTM của công ty là 1.52, lợi tức cổ tức là 2.95%, và P/E là 10.66. Ngày thu nhập tiếp theo XINJIANG T/SHAN CE là 21 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền