ZHESHANG DEVELOPME
000906 SZSE

000906
ZHESHANG DEVELOPME SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000906 financial statements

Tóm tắt tài chính của ZHESHANG DEVELOPME với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000906 là 7.667B. EPS TTM của công ty là 1.08, lợi tức cổ tức là 2.62%, và P/E là 10.92. Ngày thu nhập tiếp theo ZHESHANG DEVELOPME là 27 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền