BEIJING BEWINNER C
002148 SZSE

002148
BEIJING BEWINNER C SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002148 financial statements

Tóm tắt tài chính của BEIJING BEWINNER C với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002148 là 2.625B. EPS TTM của công ty là 0.08, lợi tức cổ tức là 0.21%, và P/E là 59.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền