ZHEJIANG YONGTAI T
002326 SZSE

002326
ZHEJIANG YONGTAI T SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG YONGTAI T với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002326 là 55.268B. EPS TTM của công ty là 0.00, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 13083.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền