JINZI HAM CO LTD

002515 SZSE
002515
JINZI HAM CO LTD SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002515 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JINZI HAM CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002515 là 3.737B CNY. EPS TTM của công ty là 0.03 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.50% và P/E là 142.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu