CHANGYING XINZHI T

002664 SZSE
002664
CHANGYING XINZHI T SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002664 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHANGYING XINZHI T với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002664 là 6.84B. EPS TTM của công ty là 0.84, lợi tức cổ tức là 0.58%, và P/E là 20.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền