HEFEI MEYER OPTOEL

002690 SZSE
002690
HEFEI MEYER OPTOEL SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002690 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HEFEI MEYER OPTOEL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002690 là 21.656B CNY. EPS TTM của công ty là 0.67 CNY, tỷ suất cổ tức là 2.51% và P/E là 36.81. Ngày thu nhập tiếp theo của HEFEI MEYER OPTOEL là 27 Tháng 10, ước tính là 0.19 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu