KENNEDE ELECTRONIC

002723 SZSE
002723
KENNEDE ELECTRONIC SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002723 financial statements

Tóm tắt tài chính của KENNEDE ELECTRONIC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002723 là 3.433B. EPS TTM của công ty là 0.08, lợi tức cổ tức là 0.10%, và P/E là 170.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền