GUANGDONG XIANGLU

002842 SZSE
002842
GUANGDONG XIANGLU SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002842 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GUANGDONG XIANGLU với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002842 là 2.352B CNY. EPS TTM của công ty là 0.09 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.18% và P/E là 96.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu