JINZAI FOOD GROUP

003000 SZSE
003000
JINZAI FOOD GROUP SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

003000 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JINZAI FOOD GROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 003000 là 4.864B CNY. EPS TTM của công ty là 0.25 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.23% và P/E là 48.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu