ANHUI XINBO ALUMIN

003038 SZSE
003038
ANHUI XINBO ALUMIN SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 003038

Tóm tắt tài chính của ANHUI XINBO ALUMIN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 003038 là 6.359B CNY. EPS TTM của công ty là 0.95 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.50% và P/E là 52.55.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu